چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت برگزار می‌شود
چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی اسفندماه ۱۴۰۱ در دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار