از اخطار تا ممنوعیت شرکت در آزمون؛ مجازات داوطلبانی که در کنکور تخلف کردند
مروتی خبر داد
معاون آزمون‌های سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که با وسایل تقلب وارد آزمون شدند که بسته به نوع تخلف در حال بررسی هستند که از اخطار تا ممنوعیت شرکت در آزمون که بسته به نوع تخلف متفاوت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار