امنیت روانی جامعه زیر تیغ براندازان
یادداشت دانشجویی
مدت کوتاهی از تهوع‌ آورترین جریان اعتراضی در تاریخ سیاسی ایران و تبدیل آن به اغتشاشات می‌گذرد؛ این اعتراضات از بعد مبارزه سیاسی برای کسب قدرت نیز در نوع خود بی‌سابقه‌ترین و تهی‌ از هرگونه مرام و حفظ ارزش‌‌های انسانی و اخلاقی بود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار