استفاده از ظرفیت‌های آموزش عالی در برنامه‌های فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی ضروری است
بشیریان:
رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در جلسه هیات رئیسه این فدراسیون ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌ها بر استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های آموزش عالی در این فدراسیون تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار