۵۰۰۰ دانشجوی علوم پزشکی در مراسم اربعین امسال شرکت کردند
معاون وزیر بهداشت:
معاون فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حضور پنج هزار دانشجوی علوم پزشکی در مراسم اربعین امسال خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار