اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی برگزار می‌شود
توسط موسسه پژوهش و برنام‌ریزی؛
اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی با عنوان «آموزش عالی آینده را چگونه تصور می‌کنید؟» توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار