ضرورت تبیین اخلاق حرفه‌ای برای دانشجویان علوم پزشکی
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی تاکید کرد
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با تاکید بر ضرورت تبیین اخلاق حرفه‌ای برای دانشجویان علوم پزشکی، گفت: باید این مهم در برنامه‌های آموزشی همه رشته‌ها گنجانده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار