همه دانشگاه‌ها برای جذب نخبگان وارد رقابت شوند
مشاور وزیر علوم در امور نخبگان و جوانان تأکید کرد
مشاور وزیر علوم در امور نخبگان و جوانان گفت: بررسی گزارش دبیرخانه جذب بنیاد ملی نخبگان نشان می‌دهد که جذب نخبگان به عنوان عضو هیئت علمی بیشتر در دانشگاه‌های مستقر در کلانشهر‌ها و تهران اتفاق افتاده است؛ در حالی که ما نیاز داریم نخبگان بین همه دانشگاه‌های کشور توزیع شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار