اختصاص ردیف بودجه به ساخت خوابگاه‌های متاهلی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
برای وزارت علوم و بهداشت؛
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور کمک به احداث، تکمیل و تغییر کاربری فضا‌ها برای ایجاد خوابگاه دانشجویان متاهل وزارتین بهداشت و علوم مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار