باقری: مشکلات در بیمارستان‌های آموزشی وجود دارد؛ اما عمومیت ندارد
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برخی مشکلات در بیمارستان‌های آموزشی وجود دارد و اساتید حضورشان در بیمارستان کمرنگ یا مجازی است و کار‌ها به دست رزیدنت‌ها انجام می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار