اخذ مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در قالب امریه (غیر هیات علمی) برای بخش‌های تابعه دانشگاه پیام‌نور تهران
دانشگاه پیام‌نور تهران در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت از وزارت عتف مجوز گذراندن خدمت سربازی سه نفر در قالب امریه (غیر هیات علمی) را اخذ کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار