درخشش دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی در سومین جشنواره ملی امیرکبیر
دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس در سومین جشنواره ملی امیرکبیر موفق شدند دو عنوان «رساله برتر» و «پایان نامه شایسته تقدیر» را به خود اختصاص دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار