کشور را باید بر اساس علم و دانش اداره کنیم
معاون حقوقی رییس جمهور:
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: کشور را باید بر اساس علم و دانش اداره کنیم و مشکلات را باید با علم حل کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار