مسابقه دانشجویی نانو در تیر سال ۱۴۰۲ می‌شود
با همکاری بنیاد ملی نخبگان؛
دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو از تیرماه سال آینده برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار