بزرگترین رقابت علمی برای شناسایی نخبگان نانوفناوری برگزار می‌شود
«دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو»؛ بزرگ‌ترین رقابت علمی با موضوع علم وفناوری با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار