مالیات‌ستانی هوشمند
یادداشت دانشجویی
سازمان امور مالیاتی مکلف به حرکت به سمت یک نظام مالیات‌ستانی هوشمند و ایجاد یکسری تغییرات بنیادین در ساز و کار خود است؛ تغییراتی که می‌تواند ما را در زمره ...
ارسال نظرات
آخرین اخبار