آیین نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان ابلاغ شد
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: آیین‌نامه جامع میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار