زمان برگزاری پانزدهمین المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی تغییر کرد
با اصلاح تقویم آزمون؛
تقویم زمان بندی برگزاری مرحله اول انفرادی پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تغییر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار