سهم کم آموزش عالی مهارتی از بودجه
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای مطرح کرد
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: منابع انسانی و تربیت مربیان، زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و بودجه سه چالش این دانشگاه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار