همه ظرفیت‌های فرهنگی‌اجتماعی کشور برای ترویج فرهنگ ایثار و تکثیر عنصر فداکاری به کار افتد
رییس جمهور در پیامی به دوازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران:
رییس جمهور در پیامی به دوازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی کشور برای ترویج فرهنگ ایثار و تکثیر عنصر فداکاری تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار