تقدیر رییس جهاد دانشگاهی از جهادگران دریافت‌کننده نخستین «نشان عالی دانش»
رییس جهاد دانشگاهی با ارسال تقدیرنامه‌هایی جداگانه از محمدحسین نصر اصفهانی و اردشیر قوام‌زاده به دلیل دریافت نخستین «نشان عالی دانش» قدردانی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار