۵ خبر خوب از پیشرفت در حوزه فناوری + فیلم
امضای موافقت نامه‌های همکاری و قراردادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان درصنعت نفت به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو و رشد ۱۰۸درصدی خدمات فناوری نانو از خبرهای خوب حوزه فناوری به شمار می رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار