ما دو گروه جدا نیستیم!
یادداشت دانشجویی |
وحدت و تعامل میان تشکل‌های دانشجویی، بسیج دانشجویی و طلاب حوزه‌های علمیه امری اجتناب ناپذیر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار