فوت یک دانشجوی ارشد دانشگاه امیرکبیر به دلیل ایست قلبی
یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر ظهر امروز در خوابگاه این دانشگاه ایست قلبی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار