گنجاندن حداقل ۲ و حداکثر ۱۵ واحد کارورزی برای تمامی رشته‌های دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران از گنجانده شدن حداقل دو و حداکثر ۱۵ واحد مرتبط با کارورزی در سرفصل دروس همه رشته‌های تحصیلی دانشگاه تهران از آغاز مهر ماه ۱۴۰۲ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار