از وضعیت اعضای هیئت‌علمی سرباز در گروه علوم‌پزشکی تا معافیت ۱۱۰ نفر از متخصصان ایرانی خارج از کشور
آخر هفته با اخبار دانشگاهی|
در هفته گذشته اخبار بسیاری در حوزه آموزشی و فناوری منتشر شد که برای دانشجویان حائز اهمیت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار