كرسی آزاد انديشی «معماری انديشه در عصر گذار» برگزار می‌شود
به میزبانی دانشگاه امیرکبیر؛
سی و هفتمين كرسی آزادانديشی با موضوع «معماری انديشه در عصر گذار»، ۲۲ خردادماه، به میزبانی دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار