"پرس تی وی" و برَندسازی در مساله فلسطین
یکی از حوزه‌های مهم و راهبردی فعالیت‌های شبکه پرس تی وی، بررسی دقیق پرونده‌های مهم بین المللی است. پرونده‌هایی که جهان غرب و متحدان منطقه‌ای و بین المللی آن به انحای مختلف سعی در حاکم کردن روایت‌ها و گفتمان‌های خود در قالب آن‌ها دارند و هیچ گونه تفسیر متفاوتی را بر نمی‌تابند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار