همکاری دو شرکت برای تولید هیدروژن سبز با کمک نانوذرات
سان‌هیدروژن (SunHydrogen) یکی از شرکت‌هایی است که به دنبال استفاده از نور خورشید برای تولید هیدروژن تجدیدپذیر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار