آغاز مهلت مجدد ثبت تقاضا برای مهمانی و انتقال دانشجویان فرهنگیان
با ایجاد تغییر در تقویم مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، دسترسی مجدد جهت ثبت درخواست مهمانی دانشجویان این دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از امروز فراهم شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار