اطلاعیه دانشگاه تهران درباره حواشی اخیر دانشکده علوم اجتماعی
عوامل پدید آمدن یک جلسه غیرقانونی در دانشکده علوم اجتماعی که حاشیه‌هایی خلاف ارزش‌های ملی و دینی و شئون دانشگاهی نیز به دنبال داشته است، از کار تعلیق شده و به هیأت انتظامی و معاونت دانشجویی دانشگاه تهران معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار