همکاری راهبردی برای استفاده از گرافن در بخش دفاعی آمریکا
شرکت دایرکتا پلاس (Directa Plus) همکاری استراتژیک با شرکت اسپکتروم (SPECTRUM) را برای گسترش فعالیت در بخش دفاعی آمریکا آغاز کرد. اسپکتروم یکی از شرکت‌های مشاور در حوزه دفاعی آمریکا است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار