کمتر از ۵ درصد دانشجویان آسیب دارند
مدیر کل سازمان امور دانشجویان:
مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ۵ درصد دانشجویان آسیب دارند، گفت: باید به فکر ارتقاء سلامت در ۴ بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار