ورق صندوق‌های بازنشستگی برمی‌گردد
یادداشت دانشجویی|
در حالی‌که به نظر می‌رسید با توجه به نزدیکی انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس، نمایندگان با انگیزه‌های انتخاباتی به این مصوبه جنجالی رأی ندهند، نمایندگان مردم، افزایش سن بازنشستگی را توانستند به عنوان اولین قدم به تصویب برسانند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار