هدف وزارت علوم، ورود انجمن‌های علمی دانشجویی به حوزه فناوری و نوآوری است
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر اینکه ورود انجمن‌های علمی به سطوح فناوری و نوآوری کشور از اهداف وزارت علوم است، گفت: در همین راستا همکاری خوبی میان معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم ایجاد شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار