مهلت ثبت‌نام در ظرفیت خالی دوره‌های کارشناسی علمی کاربردی تمدیدشد
برای پذیرش بدون آزمون؛
مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های تحصیلی دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش علمی ‌کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار