آغاز پروژه طرح مسکن دانشگاهیان تربیت مدرس تا پایان سال جاری
رییس دانشگاه تربیت مدرس به بازنگری طرح مسکن دانشگاهیان تربیت مدرس اشاره کرد و از کلنگ زنی و آغاز پروژه تا پایان سال جاری خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار