آزمون سه تک‌درس مجازی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می‌شود
در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند؛
آزمون سه تک‌درس مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» این هفته توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار