از سامانه جدید نظام پیشنهادهای دانشگاه تهران رونمایی می‌شود
همزمان با اعیاد شعبانیه؛
دبیر نظام پیشنهادهای دانشگاه تهران اعلام کرد به زودی از سامانه جدید نظام پیشنهادهای دانشگاه تهران رونمایی خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار