جامعه دانشگاهی باید وقایع پس از شهادت رییس جمهور را موشکافانه بررسی کنند
مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه جامعه دانشگاهی باید وقایع پس از شهادت رییس جمهور را موشکافانه بررسی کنند، گفت: ما پس از این حادثه وارد مسئله انتخابات، تغییر دولت، وزیران و مسائل متعدد در کشور خواهیم شد. اگر هوشیار باشیم خواهیم دید خداوند نتایج خوبی را برایمان رقم خواهد زد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار