سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهران معرفی شد
آژ طی حکمی به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار