ضرورت ایجاد انعطاف در شیوه‌ نامه ارتقا اعضای هیات علمی/ ایجاد دانشگاه سبز
در هشتمین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه امیرکبیر مطرح شد:
ایجاد انعطاف بیشتر در شیوه نامه ارتقا اعضای هیات علمی، تدوین شاخص‌های بهره وری برای ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها در قبل و بعد از تفویض اختیارات، ایجاد زیر ساخت‌هایی برای ارتقا دوره‌‌های بین الملل و ارتباط سیستماتیک میان دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها از مهمترین پیشنهادات ارائه شده در گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار