نرم افزار «اقتصاد تحریم» به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد
نرم افزار «اقتصاد تحریم» که به منظور آشنایی با تاریخچه، مبانی و مفاهیم حقوقی، سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها تولید شده، حاصل دوره آموزشی تخصصی اقتصاد تحریم است که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار