رسانه مستقلی در آمریکا حضور ندارد
غرقی در همایش رویای امریکایی:
خبرنگار و کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اینکه برخی افراد در امریکا پول دو وعده غذایی را ندارند گفت: شاید شما باور نکنید اما عده ای هستند که در امریکا پول دو وعده غذایی را ندارند اما چون رسانه مستقلی در امریکا حضور ندارد که بخواهد صدای مردم مستضعف امریکا را به گوش جهان برساند مردم از آن اطلاع ندارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار