کارگاه «توسعه ایده و تجاری‌سازی» در دانشگاه ایلام برگزار می‌شود
چهارم خردادماه؛
کارگاه « توسعه ایده و تجاری‌سازی» چهارم خرداد در سالن فرزانگان دانشگاه ایلام برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار