مرکز بهداشت دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه برتر آموزش را کسب کرد
طبق ارزیابی سازمان امور دانشجویان مرکز بهداشت دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه برتر بخش آموزش را از میان دانشگاه های مختلف کشور کسب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار