جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان مردم را به حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد
با صدور بیانیه ای؛
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان با صدور بیانیه ای مردم را به حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار