گزارشی از مرگ مادران باردار در لرستان ثبت نشده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: گزارشی از مرگ مادران باردار در لرستان ثبت نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار