مرگ مادران باردار ایلام در ۲۲ ماه گذشته به صفر رسیده است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: مرگ مادران باردار ایلام در ۲۲ ماه گذشته به صفر رسیده است، ارتقای این شاخص، ارزیابی مهمی از اهتمام حوزه سلامت در سطح استان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار