عزل و نصب جدیدی در دانشگاه یاسوج صورت نمی‌گیرد
رئیس دانشگاه یاسوج:
رئیس دانشگاه یاسوج گفت: در شرایط فعلی عزل و نصب جدیدی در دانشگاه یاسوج نخواهیم داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار